პირველკლასელთა რეგისტრაცია

მოსწავლის სახელი და გვარი*
მოსწავლის დაბადების თარიღი*
მოსწავლის პირადი ნომერი*
მშობლის პირადი ნომერი*
მშობლის სახელი და გვარი*
მშობლის ელ.ფოსტა*
მშობლის ტელეფონი*
დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი