სკოლა აკადემოსი International College Board-ის მიერ ავტორიზებული ცენტრი გახდა
სკოლა აკადემოსი International College Board-ის მიერ ავტორიზებული ცენტრი გახდა, რომლის ბაზაზეც, საზღვარგარეთ სწასვლის გაგრძელების მსურველებს, SAT-ის ინგლისური ენის საერთაშორისო გამოცდის ჩაბარება შეეძლებათ. გამოცდა სისტემატიურად ტარდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სასწავლებლებში და საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ 5 სკოლაში. ეს წინგადადგმული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოში უმაღლესი სკოლის განათლების პროგრესისათვის.

SAT - პირველი საერთაშორისო ტესტია მსოფლიოში, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა კომპონენტებს, რითიც მოწმდება მოსწავლის აკადემიური საგნობრივი კომპეტენცია. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს შესაძლებლობა ექმნებათ ტესტირებისას დააგროვონ სასურველი საკრედიტო ქულა. გამოცდაზე დადასტურებული შედეგები, სკოლის ნიშნებთან კომბინაციაში, დღემდე საუკეთესო ინდიკატორია, საზღვრებსგარეთ კოლეჯებისა და უნივერსიტეტების ადმინისტრაციისთვის, სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად.

აკადემოსში დაკომპლექტდა SAT-ის მოსამზადებელი კურსები, რომელიც მოიცავს მასწავლებელთა და ადმინისტრაციული პერსონალის ერთობლივი მუშაობის პროცესს იმისათვის, რომ მოსწავლეების წარმატება და პროგრესი, დროის მინიმალურ მონაკვეთში, გარანტირებული იყოს. შედეგად, რეკომენდაცია გაიცემა სუსტ და ძლიერ უნარ-ჩვევებზე და კონცენტრირდება ის სფეროები, რომლებიც მომგებიანი იქნებიან დამატებითი სწავლებისა და პრაქტიკისათვის.

სწავლება უფასოა „სკოლა აკადემოსი-ს“ ყველა მოსწავლისთვის.


The school Akademos has become an authorized centre by the International College Board, on the basis of which, those wishing to continue studying abroad will be able to pass the SAT International English language exam. The exam is systematically conducted in different countries of the world and only in 5 schools throughout Georgia. This is an important step forward for the progress of high school education within the country.

SAT - the first international test in the world, which includes various components to verify the student's academic subject competence. High school students will have the opportunity to earn the desired credit score during the test. Nowadays, exam-confirmed results, in combination with school marks, are the best indicator for the foreign administration of colleges and universities to make the right decision.

The Academy has staffed SAT preparatory courses, which include the process of joint work of teachers and administrative staff to guarantee the success and progress of students in the minimum period. As a result, the recommendation will be given to weak and strong skills and the areas that will be beneficial for additional training and practice will be concentrated.

Teaching is free for all students of" school Akademos".
09.02.2023

facebook კომენტარები