წარმატებული მოსწავლეები
1) ლიზ  ბენდიანიშვილი (თეატრალური  აკადემიის წარმატებული კუსდამათავრებული   Los Angeles - Hollywood  -USA ;|თეატრალურ ფესტივალებზე რამდენიმე გზის ლაურეატის დიპომის მფობელი; ნიუ იორკში გამართული კონფერენციის მონაწილე- გაეროს პროექტი; საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე) ოქროს მედლის მფლობელი;
2) მიხეილ ჟუჟუნაშვილი (საერთაშორისო თეატრალურ  ფესტივალებზე  აქტიური მონაწილე; საგნობრივ ოლიმპიადებში  საპრიზო ადგილის მფლობელი;
გრანტი- 100%) ოქროს მედლის მფლობელი;
3) ნოდარ  შუკაკიძე (ეროვნული სასწავლო  ოლიმპიადის  საპრიზო ადგილის  მფლობელი (სკოლას გადაეცა ჯილდო 3000 ლარი );  საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე; გრანტი -100%) ოქროს მედლის მფლობელი;

4) მარიამ გერგაული (ეტალონის გამარჯვებული,  I  ადგილი  ( მოსწავლეს გადაეცა ჯილდო  2000 ლარი);  საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე;გრანტი- 100%) ოქროს მედლის მფლობელი;
5) გიორგი ღარიბაშვილი (საბავშვო თეატრალურ ფესტივალებზე რამდენიმე გზის ლაურეატის დიპომის მფობელი; შოთა  რუსთველის თეატრისა და კინოს უნივერსითეტის წარჩინებული კუსდამთავრებული; მსახიობი ( ნიუ იორკი) ოქროს მედლის მფლობელი;

6)ლევან მჭედლიშვილი (თეატრალურ ფესტივალებზე რამდენიმე გზის ლაურეატის დიპომის მფლობელი;  გრანტი -70%) ოქროს მედლის მფლობელი;
7)ვახტანგ  კაღაშვილი (საერთაშორისო თეატრალურ  ფესტივალებზე  აქტიური მონაწილე; საგნობრივ ოლიმპიადებში  საპრიზო ადგილის მფლობელი; გრანტი-70%) ოქროს მედლის მფლობელი;

8)ნიკოლოზ ყუფარაძე (საგნობრივ ოლიმპიადებში  აქტიური მონაწილე;  გრანტი-70%) ოქროს მედლის მფლობელი;
9)ანა - მარია ჭანტურია (საერთაშორისო თეატრალურ  ფესტივალებზე ლაურეატის დიპლომის მფობელი;  საგნობრივ ოლიმპიადებში  აქტიური მონაწილე) ოქროს მედლის მფლობელი;

10) ანა ქაჯაია (საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე; საპრიზო ადგილის მფლობელი -გაერო); გრანტი- 70%) ოქროს მედლის მფლობელი;

11) ლიკა  ჩხარტიშვლი (საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე; არაერთი საპრიზო ადგილის მფლობელი); გრანტი- 100%) ოქროს მედლის მფლობელი;

12)ქეთი  ჩხარტიშვილი (საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე, არაერთი საპრიზო ადგილის მფლობელი; ინტელექტუალურ პროექტში 
I ადგილის მფობელი;  სახელმწიფო გრანტი- 70%  შიდა 100%) ოქროს მედლის მფლობელი;

13) დარეჯან ლიპატრელიანი (საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე;  არაერთი საპრიზო ადგილის მფლობელი); გრანტი- 70%) ოქროს მედლის მფლობელი;

14) გიორგი ბუქური (განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტის გამარჯვებული -,,გზა ევროპისაკენ"  II ადგილის მფობელი; მოსწავლე გადაეცა 150 ლარიანი ვაუჩერი) ოქროს მედლის მფლობელი;
15)  გიორგი ჩემინავა (TBS  ბიზნეს ინსტიტუტის წარმატებული სტუდენტი; გრანტის მფლობელი-  ესპანეთი; საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე) ოქროს მედლის მფლობელი;

16 ) ვახტანგ  ღლონტი ( წლის საუკეთესო მოსწავლე  2016-2017 სასწავლო წელი; სკოლის სტიპენდიანტი (300 ლარი);  ნიუ იორკში გამართული კონფერენციის მონაწილე  გაეროს- პროექტი; საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებსა  და  საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე; გრანტი- 100%) თავისუფალი უნივერსიტეტი, ოქროს მედლის მფლობელი.

17) საბა აფაქიძე (საგნობრივ ოლიმპიადებში  აქტიური მონაწილე;საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებსა  და  საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე;  გრანტი- 70%) ოქროს მედლის მფლობელი;

18)   ქეთევან  რუხაძე (HMC  გამარჯვებული  -ლონდონი გრანტი-100 %  2015-2016წ;  ორი წლის განმავლობაში  წარმატებით სწავლობდა ლონდონის  ,,Seaford collage"-ში 2017წ-ს  ჩაირიცხა მისაღები გამოცდების გარეშე   თავისუფალ  უნივერსიტეტში ; საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე; წლის საუკეთესო  მოსწავლე 2014-2015წ  სკოლის სტიპენდიანტი (300 ლარი) ოქროს მედლის მფლობელი;

19) სალომე ბრაჭული (საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე; არაერთი საპრიზო ადგილის მფლობელი) გრანტი- 70%) ოქროს მედლის მფლობელი;

20) ანა ბუჩუკური (საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე; არაერთი საპრიზო ადგილის მფლობელი);გრანტი- 70%) ოქროს მედლის მფლობელი;

21)ნინო ალიხანაშვილი ( საპრიზო ადგილი საგნობრივ  ოლიმპიადებში;საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე) 100 % გრანტი თავისუფალი უნივერსიტეტი, ოქროს მედლის მფლობელი. 2017-18წ

22) სოფია ზემლიანსკაია( საერთაშორისო ფესტივალებზე ხატვის კონკურსის პრიზიორი I ადგილი; საგნობრივ ოლიმპიადებში აქტიური მონაწილე;)
23) მარიამ აფაქიძე (საერთაშორისო ფესტივალებზე ხატვის კონკურსის  პრიზიორი I ადგილი; საგნობრივ ოლიმპიადებში აქტიური მონაწილე;)
24) გიორგი როდონაია (მრავალგზის ჩემპიონი კრივში, საერთაშორისო სპორტულ ოლიმპიადებზე აქტიური მონაწილე);

25) ნინო გოგიბერიძე (საგნობრივ  ოლიმპიადებში საპრიზო ადგილების მფლობელი; საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე; ეროვნულ ოლიმპიადაში წარმატებული მოსწავლე; რესპუბლიკურ სამეჯლისო ცეკვების  კონკურსში I ადგილის მფოლებლი- ,,ჩერლიდინგი");

26) ნიკოლოზ ნასყიდაშვილი (2018წ  ნიუ იორკში გამართული კონფერენციის მონაწილე-  გაეროს პროექტი; ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაზე წარმატებული მონაწილე; საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებსა  და  საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე; ეროვნულ ოლიმპიადაში წარმატებული მოსწავლე);

27) მზია მეზვრიშვილი ( საერთაშორისო კონფერენციაზე გაეროს  -პროექტი პარიზი   2017წ;  გაეროს- პროექტი  ნიუ იორკი 2018წ;   საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებსა  თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე; რესპუბლიკურ სამეჯლისო ცეკვების  კონკურსში I ადგილის მფოლებლი- ,,ჩერლიდინგი"; ეროვნულ ოლიმპიადაში წარმატებული მოსწავლე);
28) გვანვა თულაშვილი (რესპუბლიკურ ოლომპიადებში აქტიური მონაწილე; საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებზე აქტიური მონაწილე; ეროვნულ ოლიმპიადაში  წარმატებული მონაწილე; რესპუბლიკურ სამეჯლისო ცეკვების  კონკურსში I ადგილის მფოლებლი- ,,ჩერლიდინგი);


29) მეა ამირიძე (წლის საუკეთესო მოსწავლის ტიტულის მფლობელი 2016-2017წ სკოლის სტიპენდიანტი (100 ლარი);
საგნობრივ ოლიმპიადაში საქართველოს მასშტაბით I ადგილის  მფლობელი მათემატიკაში; ქართული ენა; ინგლისური ენა ; 2018წ-ს  ნიუ იორკში გამართული კონფერენციის მონაწილე  გაეროს- პროექტი; საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებსა და საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე);

30)  მარიამ კორახაშვილი (წლის საუკეთესო მოსწავლის ტიტულის მფლობელი
2016-2017 წ;  საგნობრივი  ოლიმპიადის საპრიზო ადგილის მფლობელი; საერთაშორისო თეატრალურ  ფესტივალებსა და   საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე); 

31) მარიამ ვედიაშვილი (2018წ-ს  ნიუ იორკში გამართული კონფერენციის მონაწილე-  გაეროს პროექტი; საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებსა  და  საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე);
32) საბა თულაშვილი (საგნობრივ ოლიმპიადებში საპრიზო ადგილის მფლობელი; საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებზე  აქტიური მონაწილე);
33) ვაჯა ჯოხიძე (საგნობრივ ოლიმპიადებში; საპრიზო ადგილის მფლობელი; საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებზე  აქტიური მონაწილე);

34) მარიამ ბუჩუკური (საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებზე აქტიური მონაწილე; საერთაშორისო ფესტივალზე  ხატვის კონკურსის  პრიზიორი I ადგილი)35)  ნია ფანჩულიძე (მერიის სტიპენდიანტი 2012-2015 წლებში- პიანისტი);
36) ელენე  ტოგონიძე (საგნობრივ ოლიმპიადაში I ადგილის  მფლობელი  რესპუბლიკის მასშტაბით);
37) ანა სამსიანი ( I  ხარისხის დიპლომის  მფლობელი  სპორტულ ცეკვებში რესპუბლიკის მასშტაბით 2017წ ;  II ადგილი   სპორტულ ცეკვებში რესპუბლიკის მასშტაბით 2018წ );
38) თამარ აროშიძე ( I ხარისხის დიპლომის   მფლობელი  სპორტულ ცეკვებში რესპუბლიკის მასშტაბით2017წ ; II ადგილი   სპორტულ ცეკვებში რესპუბლიკის მასშტაბით 2018წ);
39) ელენე მაჭავარიანი (საგნობრივ ოლიმპიადაში I ადგილის  მფლობელი;
I  ხარისხის დიპლომი სპორტულ ცეკვებში  რესპუბლიკის მასშტაბით 2017წ;
III ადგილი სპორტულ ცეკვებში რესპუბლიკის მასშტაბით 2018წ;
საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე);

40) ანასტასია ბაკურია (წლის საუკეთესო მოსწავლე 2016-2017წ  სკოლის სტიპენდიანტი (100 ლარი);
საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებსა  და  საერთაშორისო თუ საქალაქო პროექტებში აქტიური მონაწილე);
41) საბა კობეშავიძე (12 წლამდე ბავშვებში კვადროციკლის ბრბოლაში I ადგილის მფლობელი;რესპუბლიკურ პროექტებში აქტიური მონაწილე);
42) ნინი სამსიანი (I ადგილი  სპორტულ ცეკვებში რესპუბლიკის მასშტაბით 2018წ);
43) ნიკოლოზ ბიგვავა (საგნობრივ ოლიმპიადაში საპრიზო ადგილის მფლობელი; 2017წ  ნიუ იორკში გამართული კონფერენციის მონაწილე- გაეროს პროექტი; საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალებზე  აქტიური მონაწილე);
44) მათე ჩიტაური (საგნობრივ ოლიმპიადაში I ადგილის  მფლობელი 2014-2015წ და   2015-2016წ);
45) ანა ოდიშარია (განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტის გამარჯვებული-,, გზა ევროპისაკენ" II ადგილი; მოსწავლეს გადაეცა 150 ლარიანი ვაუჩერი).
46) -  ნიკოლოზ მაჭარაშვილი,  ოქროს მედალოსანი  70 % გრანტი, თსუ უნივერსიტეტი 2017-18წ;
47) მეგი თორდია-  70% გრანტი ოქროს მედალოსანი,
48) მარიამ მაისურაძე- 50 % გრანტი,  ვერცხლის მედალოსანი;
49)  დევიდ ჭანტურია-  ოქროს მედალოსანი,  100 % გრანტის მფლობელი;
50) ოლიკო ქარჩვა- 100 % გრანტი , ოქროს მედლის მფლობელი;
51) მარიამ შუკაკიძე-  100 % გრანტი თსუ უნივერსიტეტი ;
52) სოფო ჩიკვილაძე-70 % გრანტი თსუ უნივერსიტეტი ოქროს მედლის მფლობელი;
53) სალომე კუპრავა - ოქროს მდელის მფლობელი, 100 % გრანტი,
54) თათული ფშავლიშვილი- 70 % გრანტი , ოქრო მედლის მფლობელი;
55) თორნიკე თავბერიძე -გრანტის მფლობელი; ოქროს მედალოსანი.
56) სოფო ზიმლიანსკაია — ოქროს მედალოსანი, არაერთგზის გამარჯვებული სხვადასხვა ოლიმპიადებში თუ კონკურსებზე. ერასმუს პლუსის პროექტის მონაწილე. სწავლობს უცხოეთში. 
57) ნინო გოგიბერიძე  — ოქროს მედალოსანი. ეროვნულ ოლიმპიადაზე მრავალგზის ფინალისტი. ერასმუსი პლიუსის პროექტის მონაწილე.100% გრანტის მფლობელი. სამედიცინო უნვერსიტეტი (ინგლისურ ენოვანი ფაკულტეტი). 
58) გვანცა თულაშვილი — ოქროს მედალოსანი. ერასმუს პლუსის პროექტის მონაწილე.. გაეროს პროექტის მონაწილე (USA)  70% გრანტის მფლობელი. თავისუფალი უნივერსიტეტი. 
59) ნიკოლოზ ნასყიდაშვილი — ოქროს მედალოსანი. ერასმუს პლუსის პროექტის მონაწილე. არაერთგზის გამარჯვებული სხვადასხვა ოლიმპიადებში თუ კონკურსებზე.  ნიუიორკის საერთაშორისო პროექტის მონაწილე (გაეროს პროექტი). 70% პროცენტიანი გრანტი — თავისუფალი უნივერსიტეტი. 
60) მაკრინე მაჭარაშვილი — საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალის წარმატებული მონაწილე.  70% პროცენტიანი გრანტის მფლობელი — ISET-ის უნივერსიტეტი (ინგლისურ ენოვანი ფაკულტეტი).
61) დემეტრე ვარდიაშვილი  — საერთაშორისო ფესტივალი -,,პარიზის ვარკვლავი''(პრიზიორი)  2019 წ. კინგსის გამარჯვებული -ოქროს მედლების მფლობელი სამ საგნობრივ ოლიმპიადაში.
62) ანასტასია ბაკურია — საერთაშორისო ფესტივალი -,,პარიზის ვარკვლავი''(პრიზიორი)   2019წ. .კინგსის გამარჯვებული -ოქროს მედლის მფლობელი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი, დიღმის მასივი, ლუბლიანას მიმდებარე ტერიტორია, ტერევერკოს ქ. N24
579 13 07 06; 551 04 11 77 ადმინისტრაცია
593 31 40 96; 551 10 99 44
შპს ''აკადემოსი'', საიდენტიფიკაციო კოდი 202061295; ანგარიშის ნომერი TBC BANK; ბანკის კოდი TBCBGE 22; ანგარიშის ნომერი: GE58TB7190536080100001. შპს „აკადემოსი“ ს/კ 202061295; სს „საქართველოს ბანკი“ ა/ა GE77BG0000000954470500

მოგზაურობა

შემოგვიერთდით Facebook-ზე